نحوه ثبت راننده در تاکسی یاب آکاف

شروع کار با پورتال تاکسی یاب آکاف

با تبلیغات هدفمند فقط جذب راننده را هدف بگیرید و با انتشار وب سایت اپلیکیشن از رانندگان و افراد متقاضی بخواهید به سایت شما مراجعه و ثبت نام الکترونیکی خود را انجام دهند. همانطور که می دانید با ورود به منو همکاری با ما می توانند فرم تقاضای ثبت نام به عنوان راننده را پر نمایند.

پس از گذشت چند روز با لیست کاملی از رانندگان ثبت نامی مواجه خواهید شد و حالا وقت آن رسیده است که با فرد فرد رانندگان متقاضی تماس گرفته شود و از آنان بخواهید با در درست داشتن مدارک مورد نیاز و همچنین ماشین به دفتر شما مراجعه نمایند و به این ترتیب به رانندگان وقت ویزیت برای ثبت نام خواهید داد. سعی کنید هر چند نفر رو در ساعت های مختلف وقت بگذارید تا از ازدحام و بهم ریختگی دفتر جلوگیری شود . و حتما در روز های اول از تعداد کمتری ثبت نام کنید تا مشکلات کاری کمتری داشته باشید.

پس از مراجعه افراد کلیه اطلاعات آنها توسط اوپراتور ثبت نام می شود و مدارک شناسایی آنان بررسی می شود. 

در این مرحله حتما آموزش کامل به رانندگان را انجام دهید و از آنان بخواهید در کافه بازار نظر مثبت خود را راجع به اپلیکیشن مسافر و راننده شما داشته باشند این کار شدیدا به موفقیت شما کمک خواهد کرد.

در فیلم زیر نحوه ثبت نام راننده در پورتال مدیریت تاکسی یاب توضیح داده شده است.

 

 لینک نمایش فیلم آموزشی تاکسی یاب آکاف